עבודה של רעות הר זהב על משפחת ורבר מקדאנוב בתקופת השואה, סיון, תשס"ט

שער


מפות (1)


עץ משפחתי