חידונים וחידודים לפורים

Vanessa Hidary
אתה עושה שתהיה יהודי
(את הסִיפור על הרב שך זצ"ל סִפר הרב גלינסקי והוא זה ששאל)

מִילים, לחן ועִיבוד: אהרן רזאל


ברוך הנותן ליעף כח, וקוֹיֵ ה' יחליפו כֹח

פוקח עִיוְרים ומתיר אסורים –

עד שתפקח עינינו כֻולנו סומים

שעשה לי כל צָרְכי – כי ממך כל אשר יש לי


שאלו פעם את הרב שך למה אומרים "שלא עשני גוי"

ולא אומרים "שעשני יהודי"? ענה הרב ואמר,

"הקב"ה עושה שלא תהיה גוי אבל

א ת ה עושה שתהיה יהודי!"


ברוך הגומל חסדים טובים –

הגדלת חסדך עלי כל הימים

פוקח עִוְרים ומתיר אסורים –

עד שתפקח עינינו כֻולנו סומים

שעשה לי כל צָרְכי – כי ממך כל אשר יש לי


עכשיו אני מבין למה אומרים, "שלא עשני עבד"

ולא אומרים "שעשני בן חורין"

כי הקב"ה עושה שלא תהיה עבד, התורה עושה שתהיה בן חורין!


ברוך אשר קִדשנו וצִיווָּנו לעסֹק בדברי תורה

שהם עמלים ואנחנו עמלים, שהם משכימים ואנחנו משכימים

ואנחנו לחיי העולם הבא

ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר

פתאום הרגשנו את האור שבתורה

כי הקבה נטע בנו אהבה

אבל אתה צריך להיות בשמחה!!!

http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=38313השיר השני במשלוח המנות ("מיעוט 'מנות' – שתיים") הוא חידוש לניגון שרבי שלמה קרליבך לא הקליט מעולם, אך נמצא בהקלטה פיראטית על קלטת נדירה ומאובקת...
אהרון רזאל