קישורים לאזרח המקוון - גיל שלישי

senior.jpg
=
ערכת הדרכה לגיל השלישי - איגוד האינטרנט הישראלי

ערכת המדריך - איגוד האינטרנט

הקשר הרב דורי - משרד החינוך

מצגת הקשר הרב דורי